Menu
Your Cart
Καλωσήλθατε στο σύγχρονο marketplace flexible.gr

Δήλωση Απορρήτου

Γενική Δήλωση Απορρήτου - Εισαγωγή Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Μανιοπούλου Μαρια (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) , ΑΦΜ 145066755 που εδρεύει στο Μακροχώρι Ημαθίας, Τ.Κ. 59150, email: info@flexible.gr, τηλ.: (+30) 2316022822 website: www.flexible.gr, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην Flexible.gr, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας Flexible.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών, στις οποίες καταχωρούνται και διατηρούνται τα δεδομένα των πελατών που: 1) εγγράφονται στις ενημερώσεις δελτίων και προσφορών, στην προσωποποιημένη επικοινωνία, το ιστορικό αγορών σας καθώς και καταγράφεται στο σύστημα της η σχετική παροχή συγκατάθεσης σας για τις εν λόγω ενέργειες, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. 2) εγγράφονται στο πρόγραμμα πιστότητας με την ονομασία “Flexible Card” Οι συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αναφορικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία. Για τις λειτουργίες αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, έχει υπογράψει δε ειδικές συμβάσεις με τις εταιρείες στις οποίες έχει αναθέσει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούσες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας, ώστε να μπορούν να παραδοθούν σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν την ταυτοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Εταιρεία. Επισημαίνουμε δε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για τα μέλη του προγράμματος πιστότητας “Flexible Card”, που πραγματοποιούν αγορές στο flexible.gr ισχύουν οι όροι χρήσης Flexible Card του εν λόγω Προγράμματος.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: (α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός Laptop) που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς. Συγκεκριμένα: Εκτέλεση των παραγγελιών σας Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση, τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

- το όνομα και επίθετο σας, και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, ώστε να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να παραδώσει, - την διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να παραλάβετε την παραγγελία σας, - τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας, - την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας. και - εφόσον το επιλέξετε τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας, Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας αλλά και για κάθε μελλοντική υπηρεσία ή υποστήριξη μας ζητήσετε σχετική με τις παραγγελίες σας. Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στον ιστότοπό μας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών και αξιολόγησης των προϊόντων μας. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αφορά είτε την ικανοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε είτε την αξιολόγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ανωτέρω έρευνα, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτή, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών – στοιχεία PayPal/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζει σε όλα τα στάδια διαδικασίας εκτέλεσης της συναλλαγής σας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών για τις παραγγελίες σας. Εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής το σύστημα σας ανακατευθύνει προς την ηλεκτρονική υπηρεσία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών της συνεργαζόμενης εταιρείας «Vivawallet.».

Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας για μελλοντικές πληρωμές. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, το σύστημα σας ανακατευθύνει στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού συστήματος της συνεργαζόμενης εταιρείας Vivawallet, όπου γίνεται απευθείας καταχώριση και αποθήκευση των στοιχείων σας και δημιουργείται η αϋλη κάρτα (token). Η Εταιρεία, σε περίπτωση που επιλέξετε την αποθήκευση της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο το token, τα τέσσερα τελευταία στοιχεία της κάρτας σας και την ημερομηνία λήξης της.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το PayPal, τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης διαβιβάζονται στο Paypal, προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιωθεί/αποδειχθεί η ορθότητα της παράδοσης στην εν λόγω διεύθυνση. Επικοινωνία με την εταιρεία μέσω φόρμας ιστοτόπου Συλλέγουμε δεδομένα στον ιστότοπό μας στο σημείο που έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε την φόρμα που αφορά σε προτάσεις βελτίωσης και καταχώρησης παραπόνου. Στην φόρμα που αναφέρεται ως προτάσεις βελτίωσης, συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο του αιτήματος για την βελτίωση των σκοπών και των προϊόντων της εταιρείας και ενδέχεται να διατηρούμε αρχείο με τα αιτήματα για ιστορικούς λόγους. Στην φόρμα που αναφέρεται ως καταχώρηση νέου παραπόνου, συλλέγουμε δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο το αίτημα σας και διατηρούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Καταγραφή Τηλεφωνικών Συνομιλιών επαγγελματικού χαρακτήρα Με σκοπό την εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου ή άλλων επικοινωνιών επαγγελματικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών σας μαζί μας. Θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί. Επιπρόσθετα, εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω διαχείριση του τηλεφωνικού σας αιτήματος, καταγράφουμε και λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση εξυπηρέτησης).

Περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ Όταν υποβάλλετε παραγγελία σας, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις του αρ.39α ελέγχεται αυτοματοποιημένα ο ΑΦΜ σας και, αν καταφαθεί ότι υπάγεστε στο εν λόγω καθεστώς, σας ενημερώνουμε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι δικαιούστε 0% ΦΠΑ για την αγορά σας. Για να ολοκληρωθεί εν συνεχεία η εν λόγω διαδικασία, σας ζητείται να καταχωρίσετε τα στοιχεία του εκπροσώπου όπως αυτά έχουν δηλωθεί από εσάς στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Αφού τα καταχωρίσετε, η παραγγελία σας θα προχωρήσει, και εν συνεχεία θα γίνει εκ νέου επιβεβαίωση με την ΑΑΔΕ και θα την αποθηκεύσουμε στο σύστημά μας. Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παραγγελίας και, εφόσον επιβεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζονται και παραμένουν στο σύστημα μας (κινητό τηλέφωνο και τα τελευταία 5 ψηφία του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) για όσο διάστημα έχουμε υποχρέωση από τις φορολογικές αρχές, και δύναται να επανελέγχονται με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της υπαγωγής σας στο εν λόγω καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, αλλά και για την επιβεβαίωση του εκπροσώπου, όπως τον έχετε δηλώσει. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο σύνολο της για κάθε νέα σας παραγγελία. Εγγραφή μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Flexible Card Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το πρόγραμμα πιστότητας πελάτων “YOU CLUB”. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της που την επιλέγουν για τις αγορές ειδών αλλά και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της. Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας, την απόκτηση της ηλεκτρονικής κάρτας και την επιβράβευση και εξαργύρωση προνομίων πρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Τα υποχρεωτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, email, το ονοματεπώνυμο, το γένος και τα στοιχεία διεύθυνσης (νομός – πόλη – τκ – οδός – αριθμός). Το μέλος του “ Flexible Card ” προαιρετικά και εφόσον επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία με τις ευχές μας και πιθανές εκπλήξεις στα γενέθλιά του, μπορεί επιπλέον να καταχωρίσει στο προφίλ του και την ημερομηνία γέννησης του. Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων εγγράφεστε αυτόματα για τη λήψη ενημερώσεων και προσφορών (newsletters) μέσω email / sms. Προαιρετικά κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης μπορείτε να εγγραφείτε στη λήψη ενημερώσεων μέσω της υπηρεσίας Viber. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του προγράμματος πιστότητας “Flexible Card”, μπορείτε να ανατρέξετε στην Δήλωση Απορρήτου Flexible Card. Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών - Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

Εξατομικευμένη επικοινωνία Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Οι εξατομικευμένες ενημερώσεις σχετίζονται α) με τα προϊόντα που έχετε αναζητήσει στην ιστοσελίδα μας και β) με τα προϊόντα που έχετε αφήσει στο καλάθι αγορών σας. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης - Για την δημιουργία Λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα πρέπει να δώσετε την συγκατάθεση σας στο εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. - Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης είναι η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας. - Τα επιπλέον στοιχεία που λαμβάνουμε εξαρτώνται από το εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορεί να είναι είτε το φύλο είτε η ημερομηνία γέννησης σας ή και τα δύο εάν και εφόσον τα έχετε δηλώσει ως δημόσια.

Αναλυτικά για την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. Εφόσον αποφασίσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, και εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεση σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να είναι αναγκαίο να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και το status των ανοιχτών σας παραγγελιών, τα αγαπημένα σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα «ο Λογαριασμός μου».

Έτσι θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που παραγγέλνετε.

Επίσης θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία, όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησης σας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.

Τέλος, έχετε την δυνατότητα να προβείτε με δική σας ενέργεια σε διαγραφή του λογαριασμού μέλους μέσω της ιστοσελίδας μας στην ενότητα ο Λογαριασμός μου. Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ή αν τρίτος μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας -Υπηρεσία e Gift card

Για την παροχή της υπηρεσίας Gift card, τα επιπρόσθετα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι: -Το όνομα του αποστολέα της Gift card -Το email του παραλήπτη της Gift card

Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και αποστολή της δωροκάρτας στο πρόσωπο που έχετε επιλέξει και συγκεκριμένα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) του παραλήπτη της. Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση θα χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση της εν λόγω υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων και των σκοπών που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός Laptop) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό (η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας), για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

(β) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Επιπλέον, διενεργούμε έρευνες ικανοποίησης πελατών με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

(γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(δ) Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, νέα και προσφορές καθώς και να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Τα παιδικά προϊόντα που προσφέρουμε για αγορά, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Συγκεκριμένα:

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας.

Επιπρόσθετα, η εταιρία ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει τα δεδομένα σε συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας flexible.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της. Συγκεκριμένα στην συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία λειτουργεί σαν εκτελούσα την επεξεργασία καταχωρούνται και διατηρούνται τα δεδομένα των πελατών που& εγγράφονται στις ενημερώσεις δελτίων και προσφορών, στην προσωποποιημένη επικοινωνία, το ιστορικό αγορών σας, καθώς και καταγράφεται στο σύστημα της η σχετική παροχή συγκατάθεσης σας για τις εν λόγω ενέργειες, όπου αυτή έχει ζητηθεί και παρασχεθεί από πλευράς σας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης, διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης, όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το Paypal, τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης αποστέλλονται αυτοματοποιημένα από εμάς στο Paypal, προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιωθεί/αποδειχθεί η ορθότητα της παράδοσης στην εν λόγω διεύθυνση.

Επίσης, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους εκείνους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης σας κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης των προϊόντων που έχετε αγοράσει καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, όπως επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις όταν αυτοί απαιτείται να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως για παράδειγμα αρμόδιο Service Center ή/και στον προμηθευτή μας ή/και στην υπηρεσία courier που θα παραλάβει το προϊόν προς επισκευή Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ δυνάμει του αρ. 39 α, αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία του εκπροσώπου όπως αυτά έχουν δηλωθεί από εσάς στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνονται από αυτή. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παραγγελίας, επιβεβαιώνονται από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζονται και παραμένουν στο σύστημα μας (κινητό τηλέφωνο και τα τελευταία 5 ψηφία του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) για όσο διάστημα έχουμε υποχρέωση από τις φορολογικές αρχές, και δύναται να επανελέγχονται με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της υπαγωγής σας στο εν λόγω καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων, για την παροχή στοιχείων λογαριασμών πελατών κ.ά. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Όταν η επεξεργασία αφορά τήρηση αρχείου που δημιουργείται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων , τα δεδομένα της καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτους κατ’ εντολή σας υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: dataprotection@flexible.gr,

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας με email. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού μέλους που τηρείτε στην ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε με δική σας ενέργεια εφόσον πρώτα εισέλθετε στον λογαριασμό σας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας με email. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό μέλους που τηρείτε στην ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε με δική σας ενέργεια εφόσον πρώτα εισέλθετε στον λογαριασμό σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας επικοινωνήστε μαζί μας με email.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: dataprotection@flexible.gr, Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο flexible.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies στους συνδέσμους με χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν κάτω αριστερά στη σελίδα μας. Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας. Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς για προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που έχετε ξεχάσει στο καλάθι των αγορών σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο flexible.gr σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους (sign up) ή να κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας (sign in) με την χρήση των λογαριασμών σας από Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google), δίχως να χρειάζεται να θυμάστε κωδικούς πρόσβασης, μέσω αυτοματοποιημένης ασφαλούς λειτουργίας η οποία πραγματοποιείται με την απευθείας επικοινωνία των συστημάτων μας με το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.

Προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγγραφής/εισόδου είναι να δώσετε εξουσιοδότηση στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη χρήση αυτή, η οποία ταυτόχρονα εξουσιοδοτεί το μέσο να μας μεταβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχετε εσείς δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη στιγμή της εξουσιοδότησης έχετε ενημέρωση για το ποια ακριβώς στοιχεία θα διαβιβαστούν και έχετε και την δυνατότητα από-επιλογής κάποιων από αυτά.

Η εξουσιοδότηση σας στο εκάστοτε μέσο γίνεται μία φορά και ισχύει έως ότου εσείς με δική σας ενέργεια προς το εκάστοτε μέσο την διακόψετε (αναζητήστε τις σχετικές λειτουργίες – επιλογές στον προσωπικό σας λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης).

Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε από τα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον αυτά είναι δημόσια και μόνο με τη συγκατάθεση σας, είναι το Όνομα, το Επώνυμο, το Email, η ημερομηνία Γενεθλίων και το φύλο σας, αλλά και όποια άλλα στοιχεία έχετε δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία λογαριασμού μέλους και τις ανάγκες αυτού όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα «Δημιουργία λογαριασμού μέλους».

Ηλεκτρονικά καταστήματα συνεργαζόμενων εταιρειών

Το flexible.gr συνεργάζεται με ηλεκτρονικά καταστήματα άλλων εμπορικών εταιρειών για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εφεξής Συνεργάτης). Στην περίπτωση αυτή και με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ως εγγεγραμμένοι χρήστες στο συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα του Συνεργάτη (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο , διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Συνδέσεις με ή από άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές στην ιστοσελίδα μας.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.