Menu
Your Cart

Flexible diamond card

Κάθε ιδιώτης ενήλικας, μπορεί να γίνει μέλος του σχήματος Flexi Card, μέσω εγ-γραφής στον ιστότοπο www.flexible.gr. Το μέλος, με την εγγραφή του στο σχήμα, δύναται να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και γνωστοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να κερδίσει ή να εξαργυρώσει πό-ντους είναι να έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του πριν την ολοκλήρωση ηλεκτρονι-κής συναλλαγής στο www.flexible.gr.

Το μέλος δικαιούται 2 πόντους για κάθε 1€ αγορών, οι οποίοι δύνανται να εξαργυρώ-νονται σε εκπτώσεις για αγορές στο www.flexible.gr σύμφωνα με το ισχύον πρό-γραμμα ανταμοιβής και τον ισχύοντα τρόπο εξαργύρωσης αποκτηθέντων πόντων ανά συναλλαγή. Το μέλος δεν δύναται να αποκομίσει πόντους από τη χρήση δωροεπιτα-γής / κουπονιού.

Το μέλος για κάθε ένα πόντο εξαργύρωσης λαμβάνει 0,01€ έκπτωση στις αγορές του και μπορεί να εξαργυρώσει στην επόμενη παραγγελία.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Flexi Card περιλαμβάνει τρία επίπεδα επιβράβευσης :

  • 1) Flexi Card Silver
  • 2) Flexi Card Gold
  • 3) Flexi Card Diamond

Κατά την online διαδικασία εγγραφής του μέλους, πραγματοποιείται επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του η σύνδεση του οποίου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελ-ληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Εγγραφή με αριθμό κινητού τηλεφώνου που ήδη υπάρχει στη βάση δε δύναται να ολοκληρωθεί. Το μέλος μπορεί να επικοινωνήσει στο 6973359459 για επίλυση του θέματος (αστική χρέωση, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 15:00 και εκτός αργιών).

Ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί μόνο να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς και να λάβει ανάλογο ποσό έκ-πτωσης σε ηλεκτρονική παραγγελία. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή αντικαθιστά το ύψος επιβρά-βευσης των αγορών ενημερώνοντας τα μέλη είτε με ενημέρωση στα στοιχεία επικοι-νωνίας τους είτε με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του προγράμματος www.flexible.grΤο μέλος δηλώνει, ότι κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αίτησή του, είναι αληθής και ακριβής και είναι υπεύθυνο για την ορθότητα αυτής. Η ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη απόδοσης προνομίων μέλους, στην περίπτωση που το μέλος έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβή προσωπικά στοιχεία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει το πρόγραμμα πιστότητας της Flexi Club, και να ακυρώσει τη συμμετοχή μέλους στο πρόγραμμα, περισσότερα αναφέρονται στους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Επωφεληθείτε όλων των προνομίων της συμμετοχής.

1. Η Flexible diamond card είναι μια προνομιακή παραλλαγή της Flexible silver cart και λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο - αγοράζετε και μαζεύετε ακόμη περισσότερους πόντους . Πέρα από τα δώρα και τις προσφορές που μπορούν να εξαργυρωθούν από τα μέλη της Flexible, τα μέλη της Flexible diamond card θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα να εξαργυρώσουν και άλλα επιπρόσθετα δώρα και προνομιακές προσφορές

2. H Flexible diamond και gold card αποτελεί ανώτερο επίπεδο του προγράμματος Flexible card της εταιρείας μας και λειτουργεί με τη γνωστή διαδικασία: “Πραγματοποιείτε αγορές και συγκεντρώνετε πόντους". Ωστόσο, οι ανταμοιβές είναι πλουσιότερες, τόσο σε επιπλέον πόντους όσο και σε δώρα.

3. Για να γίνετε μέλος της Flexible diamond card πρέπει πρώτα να είστε μέλος της Flexible card και να έχετε πραγματοποιήσει αγορές, σε αντιστοιχία συλλογής των 8,000P. Εφόσον πληρείται τα παραπάνω κριτήρια θα αποκτήσετε τη νέα σας diamond card, η οποία θα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό το προνομιακό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα σας κάρτα παρακαλούμε να ενημερώσετε εντός 15 ημερών από την έκδοση της, στο τμήμα εξυπηρέτησης μελών Flexi card στo 6973359459. - cs@flexible.gr

4. Οι ανταμοιβές σας

Κερδίζετε τουλάχιστον δύο πόντους για κάθε 1€ που αγοράζετε. Οι πόντοι του λογαριασμού σας αθροίζονται και μόλις αυξηθούν θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το είδος της ανταμοιβής - δώρου που επιθυμείτε.

5. Με ποίες αγορές κερδίζω;

Με όλες τις αγορές σας, κερδίζετε τους αντίστοιχους πόντους αναλόγως την κάρτα μέλος σας


Flexible cart Πόντοι/€
Silver cart 2
Gold cart 3
Diamond cart 4

6. Τα προνομιούχα μέλη της Flexible diamond card θα δικαιούνται πέρα των κανονικών και 40 επιπλέον Flexi πόντους σε κάθε αγορά των 50 € που αγοράζουν, για αγορές πάνω από 750 € μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτό θα ισχύει για συνολικές αγορές μέχρι και 750 € μέσα σε ένα τρίμηνο. Άρα συνολικά και πέρα από τους πόντους που δικαιούνται κανονικά μέσω του Flexible card, τα μέλη ης Flexible diamond card θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έως και 600 Flexi πόντους . Η προσφορά αυτή είναι ανεξάρτητη από τυχόν άλλες προσφορές που θα ισχύουν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πόντοι που κερδίζονται με
Silver card Gold card Diamond card
200€ 400P 600P 800P
250€ 500P 750P 1000P
350€ 700P 1050P 1400P
400€ 800P 1200P 1600P
450€ 900P 1350P 1800P
500€ 1000P 1500P 2000P
550€ 1100P 1650P 2200P
600€ 1200P 1800P 2400P
650€ 1300P 1950P 2600P
700€ 1400P 2100P 2800P
750€ 1500P 2250P 3000P

7. *Επιπλέον Πόντοι: θα πιστώνονται αυτόματα στο υπόλοιπο της κάρτας σας, το μήνα μετά το τέλος του εκάστοτε τριμήνου.

8. *Τα τρίμηνα είναι: Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, Οκτώβριος-Δεκέμβριος.

9. *Ο πίνακας δείχνει τους πόντους που είναι διαθέσιμοι για ένα μέλος της diamond ή gold card σε ένα τρίμηνο. Βασίζεται σε αγορές.. Πόντοι που κερδίζονται από άλλα προγράμματα δεν υπολογίζονται.

10. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στον τρόπο που μπορεί να κερδίσει κανείς τους επιπλέον πόντους από την diamond card ή στα δώρα και προσφορές που κερδίζετε μέσω της Flexible card, θα μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω επιστολής που θα αποστέλλεται στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα μέλη ή μέσω ειδικών φυλλαδίων, τουλάχιστον 1 μήνα πριν πραγματοποιηθεί η εν λόγω αλλαγή

11. Οι επιπλέον Flexible diamond card πόντοι που θα δικαιούστε κάθε τρίμηνο από την Flexible card , θα πιστώνονται αυτόματα στο υπόλοιπο της κάρτας σας, το μήνα μετά το τέλος του εκάστοτε τριμήνου.

12. Στην περίπτωση που κάποιες συναλλαγές πραγματοποιηθούν προς το τέλος του τριμήνου και δεν προστεθούν εγκαίρως στο υπόλοιπο της κάρτας σας, οι συναλλαγές αυτές θα προσμετρηθούν στον υπολογισμό των επιπλέον πόντων του αμέσως επόμενου τριμήνου.

13. Η Flexible διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει μέλη από την Flexible diamond card σε Flexible gold card ή ακόμα και σε Flexible silver card, εφόσον ο πελάτης αυτός δεν έχει πραγματοποιήσει αγορές αξίας τουλάχιστον 1.000 €, τους τελευταίους 12 μήνες. Τα μέλη αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη Flexible card κάρτα τους κανονικά για συλλογή πόντων, αλλά δεν θα μπορούν να απολαύσουν τα ειδικά προνόμια της Flexible diamond card (δηλαδή τους επιπλέον πόντους, τα αποκλειστικά δώρα & προσφορές, ειδικές κληρώσεις κ.α.).